THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

2. Thủ tục Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác.

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 2.3 của thủ tục này;

Bước 2: Trung tâm  Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý:

   a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

               b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

              Bước 3: Trả kết quả cho khách hàng.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới  Đà Nẵng thuộc Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

- Hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng, 25 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 4 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;(như hình bên dưới)

-  Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

b) Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

c) Đối vơi phương tiện đang khai thác trước ngày 01/01/2005, thực hiện theo quy định tại phần b mục 2.3 thủ tục này.

d) Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005, ngoài việc thực hiện theo quy định tại phần b mục 12.3 thủ tục này, chủ phương tiện phải xuất trình thêm bản chính của hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra, trừ trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sữa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          2.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng

          2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

          2.8. Phí, lệ phí: 70.000 đồng.

          2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 4

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

          2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

          2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/06/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Khách hàng có thể download các biểu mẫu của Thông tư 75/2014/TT-BGTVT tại đây

                                                 DOWNLOAD BIỂU MẪU

  • Anh6