4 XIN 4 LUÔN
Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phương châm "4 xin" và "4 luôn" trong năm 2019

Năm an toàn giao thông 2019 được Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia lựa chọn với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy” với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết". Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy; làm giảm mạnh các loại vi phạm về An toàn giao thông. 

Hưởng ứng chủ đề của Năm an toàn giao thông 2019, để tiếp tục thực hiện thành công Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT. Toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng luôn ý thức sâu sắc phải tự vượt lên chính mình, khắc phục được những yếu kém, tồn tải, nổ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

       Cho dù thiết bị kiểm định có hiện đại đến mấy, cơ sở hạ tầng tốt đi chăng nữa, nhưng văn hóa ứng xử của Nhân viên đăng kiểm không tốt, thái độ thiếu thân thiện thì mọi dịch vụ, sản phẩm của đăng kiểm mang lại sẽ không còn giá trị. Chủ phương tiện, lái xe đến tham gia kiểm định tại Trung tâm cũng sẽ không mấy thiện cảm đối với cán bộ đăng kiểm.

       Đăng kiểm xe cơ giới là loại hình công việc nặng nhọc, vất vả, đòi hỏi tính chính xác cao, thường xuyên tiếp xúc với Chủ phương tiện, lái xe đến tham gia kiểm định. Vì thế không thể chấp nhận một hình ảnh Cán bộ đăng kiểm thiếu thân thiện, văn hóa ứng xử kém. Ngành nghề này đòi hỏi hoạt động giao tiếp ứng xử cao và chất lượng kiểm định tốt. Làm công việc này phải biết nói lời xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, cùng với đó là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”. 

        Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, nhằm đáp ứng nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức, cá nhân trong Trung tâm. Toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện bằng những việc làm cụ thể sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 627/KH-SGTVT ngày 19/02/2019 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch số 85/ĐK-ĐN ngày 26/02/2019 của Giám đốc Trung tâm về triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng kiểm định và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.  

3. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, thường xuyên quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đến công chức, viên chức và người lao động. Thông tư 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.
 
4. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, lịch sự nhẹ nhàng, thành thạo kỹ năng mềm trong giải quyết công việc và thực hiện nhiệm vụ được giao với những chuẩn mực nhất định…

Cấp ủy Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp theo phương châm “4 xin” : Xin chào - Xin lỗi - Xin cảm ơn - Xin phép và “4 luôn”Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - Luôn thấu hiểu - Luôn giúp đỡ, góp phần xây dựng hình ảnh Cán bộ Đăng kiểm Đà Nẵng văn minh, lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp, kỷ cương và trách nhiệm.
Bùi Văn Tấn (BVT).

  • Anh6