4 XIN 4 LUÔN
Lan tỏa phong trào “4 xin, 4 luôn”
“4 xin, 4 luôn” sau hơn 5 năm thực hiện đã góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, nhân viên ngành GTVT ngày càng đổi mới, thân thiện...

Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phương châm "4 xin" và "4 luôn" trong năm 2019
  • Anh6