TIN NỔI BẬT
Cổ phần hóa các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong năm2015

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình, hiện nay trên cả nước có 94 trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trong đó có 57 trung tâm thuộc các Sở GTVT, 04 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 33 trung tâm đăng kiểm xã hội hóa với 232 dây chuyền kiểm định cơ giới hóa đang hoạt động.

Việc xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới bắt đầu thực hiện từ năm 2005, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng quy hoạch các trung tâm Đăng kiểm trình bộ phê duyệt, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy hoạch. Đến nay đã có 33 trung tâm Đăng kiểm xã hội hóa đang hoạt động và 22 trung tâm đang xây dựng và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2015.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình trình bày báo cáo

Để tiếp tục duy trì hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động này, thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác kiểm định xe cơ giới. Đối với 57 trung tâm thuộc các Sở GTVT, căn cứ lộ trình xã hội hóa tại các địa phương, Cục sẽ phối hợp triển khai thực hiện. Cục cũng có đề xuất cụ thể đối với 04 trung tâm Đăng kiểm thuộc Cục.

Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định chủ trương xã hội hóa lĩnh vực kết cấu hạ tầng GTVT và dịch vụ công, xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, Bộ GTVT phải triển khai thực hiện. Trong đó lĩnh vực Đăng kiểm là lĩnh vực  có thể được xã hội hóa tốt nhất, có thể xã hội hóa được ngay. Bộ trưởng hoan nghênh Cục Đăng kiểm đã triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa tương đối tốt.

Đối với những đề xuất nêu trên của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh tiếp tục triển khai thực hiện xã hội hóa, trong đó có văn bản gửi cho các địa phương yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm. Đối với 04 Trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng yêu cầu xã hội hóa toàn bộ trong năm 2015. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ thực hiện công tác quản lý nhà nước, phê duyệt chiến lược, quy hoạch; quy trình đăng kiểm; tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường kiểm tra giám sát; đào tạo đội ngũ…

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp cùng Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng kế hoạch, lộ trình để cuối năm 2015 hoàn thành cổ phần hóa các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

BVT (nguồn Bộ GTVT)

  • Anh6