HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Tôn vinh 103 điển hình tiên tiến ngành GTVT
Công đoàn GTVT Việt Nam xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy đội ngũ CNVC-LĐ tích cực trong công tác..
Kĩ sư điện viễn thông Lê Trường Giang (đứng) cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, cải tiến các thiện bị điện, đèn đường băng
Theo kế hoạch, sáng 20/8, Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016-2020), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

103 điển hình tiên tiến là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 tại các đơn vị thuộc Công đoàn GTVT VN sẽ được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị.

Tại hội nghị cũng tiến hành tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành GTVT giai đoạn 2016-2020.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, hàng năm, Bộ trưởng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN phát động toàn thể CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn trong toàn ngành hăng hái tích cực thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra.

Công đoàn GTVT VN cũng xác định trong công tác thi đua với phương châm toàn ngành. Đó là luôn đề cao trách nhiệm; Luôn đoàn kết, sáng tạo: Luôn dám nghĩ, dám làm.

Nổi bật trong giai đoạn qua là các phong trào thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ); Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào xây dựng và phát triển Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN...

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy đội ngũ CNVC-LĐ tích cực trong công tác, góp phần khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của mỗi CNVC-LĐ, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng cá nhân cũng như từng tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ngành.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng trong nhiệm kỳ đã có nhiều đổi mới, các tiêu chí thi đua, khen thưởng đã được cụ thể hóa phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực công tác, khen thưởng đã hướng tới lực lượng công nhân lao động trực tiếp.
Hàng năm Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với các Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong Bộ GTVT tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT. Các phong trào thi đua cơ bản đã được tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.Tác giả: K. Nam
  • Anh6