BẢN TIN THÔNG BÁO
Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 6/4/2021 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.Ảnh minh họa​

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Mã số đăng ký: QCVN 109:2021/BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, lắp ráp; tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe ô tô và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng Thông tư này sớm hơn thời điểm có hiệu lực nêu trên.

Toàn văn Thông tư xem chi tiết tại mục VĂN BẢN PHÁP QUY (http://dangkiemdanang.com.vn/Xemvanbanphapquy.aspx)
  • Anh6