TIN TỨC TRONG NGÀNH
Thông báo tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố
Thực hiện Công văn số 3407/SGTVT-QLVTPTNL của Sở GTVT Đà Nẵng về việc tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Trung tâm chỉ thực hiện việc kiểm định cho các xe cơ giới vận chuyển hàng nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, xe phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp cần thiết, sau khi có sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.  

Trân trọng kính đề nghị Khách hàng được nắm rõ thông tin, và không nên đưa xe đến kiểm định khi chưa thật cần thiết tham gia giao thông ngoại trừ các trường hợp nêu trên. Nội dung cụ thể kính đề nghị Quý khách hàng xem bên dưới.

Trân trọng kính Thông báo!

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (30/6/2021)
Tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (21/6/2021)
Danh sách các phương tiện Thủy nội địa hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/5/2021 (10/6/2021)
Hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 (28/5/2021)
Lời kêu gọi toàn quân toàn dân chung sức đồng lòng chống dịch (05/5/2021)
Thông báo nghỉ lễ nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021 (19/4/2021)
Quy định lắp camera trên xe ô-tô kinh doanh vận tải (29/3/2021)
12345678910...
  • Anh6