THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 4.3 của thủ tục này;

Bước 2: Trung tâm  Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý:

   a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

               b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

              Bước 3: Trả kết quả cho khách hàng.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới  Đà Nẵng thuộc Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

- Hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng, 25 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

a) Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 6 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;(như hình bên dưới)

c) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

d) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

            đ) Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

2) Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

              Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.
            3) Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
            4) Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tên thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều này.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng

          4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

          4.8. Phí, lệ phí: 70.000 đồng.

          4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 6

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3

          4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

          4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/06/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Khách hàng có thể download các biểu mẫu của Thông tư 75/2014/TT-BGTVT tại đây

                                                 DOWNLOAD BIỂU MẪU

  • Anh6