TIN NỔI BẬT
Sở GTVT Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng vinh dự là một trong các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

 

DanhSachKhenCNTT

BVT (nguồn Sở GTVT Đà Nẵng)
  • Anh6