CHUYÊN MỤC TƯ VẤN
Kiểm tra khí thải ô tô sản xuất mới và xe đang lưu hành khác nhau thế nào?
Xe ô tô sản xuất mới phải đạt tiêu chuẩn khí thải theo mức Euro, còn khi đăng kiểm định kỳ áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam.


Đăng kiểm viên đặt đầu đo tốc độ động cơ để chuẩn đi kiểm tra định kỳ khí thải ô tô tham gia giao thông

Ngày 18/12, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo Quyết định số 16/2019 của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, từ 1/1/2020, xe ô tô được sản xuất từ sau năm 2008 phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 2 của tiêu chuẩn quốc gia được quy định tại TCVN 6438:2018. Còn từ năm 2021, áp dụng đối với xe ô tô được sản xuất từ năm 1999 trở về sau.
Các chỉ tiêu giới hạn tối đa của khí thải mức 2 như sau: xe ô tô dùng xăng tối đa, là 3,5% nồng độ CO; xe dùng nhiên liệu diesel động cơ 4 kỳ có giới hạn tối đa thành phần HC là 800ppm thể tích, 60% khói HSU.
Việc kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm khi xe ô tô vào đăng kiểm định kỳ. Trường hợp xe đáp ứng chuẩn khí thải mới được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông.
Liên quan đến tiêu chuẩn khí thải xe ô tô sản xuất mới, cũng theo đại diện Cục Đăng kiểm VN, hiện các xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới được đưa ra thị trường; còn từ 1/1/2022 phải đạt tiêu chuẩn mức Euro 5.
“Hiện việc kiểm soát khí thải (các thành phần gây ô nhiễm có trong khí thải) của xe ô tô được thực hiện ngay từ khi xe được sản xuất, nhập khẩu mới theo tiêu chuẩn Euro và kiểm soát định kỳ sau khi xe được cấp đăng ký biển số để tham gia giao thông. Phương pháp đo, kiểm tra giữa hai loại hình trên là khác nhau.
Xe sản xuất mới có mức giới hạn khí thải, các phép thử nghiệm và phương pháp thử được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 86:2015/BGTVT, được thực hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Còn xe tham gia giao thông được kiểm tra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, với phương pháp đo được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 6438: 2018”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.
Được biết, việc đo, thử nghiệm và chứng nhận kết quả khí thải đối với xe ô tô sản xuất mới thường chỉ đo động cơ và kết quả được dùng làm căn cứ để sản xuất các xe theo kiểu mẫu đã được chứng nhận kết quả thử nghiệm. Quy trình thử nghiệm gồm nhiều bước, phòng thử và thiết bị thử phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Theo tác giả HL


  • Anh6