TIN NỔI BẬT
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021 của nghành GTVT
Ngày 23/01/2021, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021 của ngành GTVT thành phố. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Văn Trung - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT cùng với sự tham của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở GTVT, tập thể Lãnh đạo Sở và Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.Trong năm 2020, mặc dù ngành GTVT cũng chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên công tác phát triển, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải hành khách công cộng cũng như công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được vẫn có được những chuyển biến tích cực, các mặt công tác đều có những kết quả đáng khích lệ. Dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Sở GTVT; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CNVCLĐ toàn ngành, thông qua phong trào thi đua yêu nước, đã phát huy được nội lực của ngành và tạo động lực quyết thắng sôi nổi, tích cực.Với mục tiêu phát huy những thành tích đã đạt được, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của ngành GTVT thành phố Đà Nẵng, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021. Đồng chí Bùi Hồng Trung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở GTVT, thay mặt BCH công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với 06 nội dung chính sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn các cấp đề ra, tập trung cụ thể hóa chủ đề hoạt động như “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

2. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Ngoài ra, công nhân, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nỗ lực thực hiện các phong trào mang đặc trưng ngành nghề như thi đua 4 nhất “Chất lượng tốt nhất- Tiến độ nhanh nhất - An toàn cao nhất - Tiết kiệm nhiều nhất”, phong trào “Giữ gìn xe tốt - Lái xe an toàn - Đạt doanh thu cao”; phong trào “Xây dựng bến xe trật tự, văn minh, Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”...

3. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo Sở GTVT đã giao; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, trong đó chú trọng các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện các quy hoạch ngành, các chương trình, đề án đã được phê duyệt; Tham gia góp ý, điều chỉnh bổ sung các quy định pháp luật có liên quan lĩnh vực ngành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tham mưu và tổ chức triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hạ tầng hiện có và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên cơ sở ứng dụng nền tảng số, khoa học công nghệ; Mở rộng liên kết các phương thức vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ; phát huy hiệu quả mạng lưới xe buýt công cộng của thành phố

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.. 

4. Công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Thi đua thực hiện có hiệu quả Đề án chương trình “Thành phố 4 an”.Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội đảng bộ Sở GTVT. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đi làm bằng xe buýt.

6. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2021 và đăng ký các danh hiệu thi đua gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng ngành trước ngày 10/02/2021 để tổng hợp, theo dõi chỉ đạo.

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức theo từng Quý như sau:

Quý I: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và
đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Kỷ niệm 46 năm
Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2021).

Quý II: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 46
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021);
Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); Kỷ
niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Kỷ
niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); Kỷ
niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6/2001 - 26/6/2021); Kỷ
niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).

Quý III: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021); 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 -
10/8/2021) Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945
- 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945 - 02/9/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên
biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Quý IV: Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược (19/12/1946 - 19/12/2021); kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt
Nam (26/12/1901 - 26/12/2021).

Một số hình ảnh buổi ký kết:


Sở GTVT
  • Anh6