TIN TỨC TRONG NGÀNH
Thông báo tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố
Thực hiện Công văn số 3907/SGTVT-QLVTPTNL ngày 14/8/2021 của Sở GTVT Đà Nẵng về việc tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 16/8/2021 cho đến khi có thông báo mới
Trân trọng kính Thông báo!

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (01/8/2021)
Thông báo tạm dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố (23/7/2021)
Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (30/6/2021)
Tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (21/6/2021)
Danh sách các phương tiện Thủy nội địa hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/5/2021 (10/6/2021)
Hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 (28/5/2021)
Lời kêu gọi toàn quân toàn dân chung sức đồng lòng chống dịch (05/5/2021)
12345678910...
  • Anh6