TIN TỨC TRONG NGÀNH
Chính thức giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.Từ ngày 1/8/2022, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới giảm 10.000 đồng so với mức lệ phí cũ

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

Cụ thể, giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là 40.000 đồng/giấy.

Riêng giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 90.000 đồng/giấy.
So với quy định tại Thông tư số 199/2016/TT-BTC, mức lệ phí nêu trên giảm 10.000 đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng có đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng so với hiện nay với tất cả phương tiện
Trung tâm đăng kiểm lo hụt thu

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng so với hiện nay đối với tất cả các phương tiện.
Theo Cục Đăng kiểm VN, thời gian gần đây, do một số bất cập trong công tác quản lý giá, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới đang lưu hành nên Bộ Tài chính chủ trương bổ sung, sửa đổi đồng thời Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới) và Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông).

"Do việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm về bản chất là một công đoạn của quá trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm nhưng lại chưa được tính trong giá thành cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Vì vậy, Bộ Tài chính chủ trương bổ sung, sửa đổi Thông tư số 238/2016/TT-BTC theo hướng điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm tăng thêm 10.000 đồng/xe. Cụ thể, sau khi ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC, giá dịch kiểm định đối với xe con sẽ tăng lên là 250.000 đồng/xe.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các chủ phương tiện khi đến đăng kiểm không phải trả thêm chi phí, Bộ Tài chính đã bổ sung, sửa đổi đồng thời Thông tư số 199/2016/TT-BTC theo hướng điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành giảm đi 10.000 đồng xe", Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Nếu thông tư sửa đổi Thông tư số 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính được ban hành thời gian tới, gói chi phí mà chủ phương tiện phải trả khi đăng kiểm xe so với trước đây là không thay đổi.

Thế nhưng, theo chia sẻ từ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, việc điều chỉnh này có thể khiến trung tâm bị hụt thu.
Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-03S cho biết, mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành không được điều chỉnh kể từ ngày 15/10/2013 cho tới nay. Trong khi mức giá các dịch vụ có liên quan đến chi phí của các đơn vị đăng kiểm tăng bình quân khoảng 30% (tính từ năm 2013 đến nay).

Hiện tại, mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện hành chỉ đủ cho chi phí hoạt động thường xuyên, chưa đảm bảo chi đầu tư cho các đơn vị đăng kiểm. Khi xây dựng phương án giá, chưa tính toán và kết cấu các chi phí liên quan đến bảo vệ môi trường.

Từ đó, ông Hải đề xuất tăng thêm 30% mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành so với hiện tại sẽ hợp lý hơn, giúp các trung tâm đăng kiểm không bị hụt thu.

Hiện nay, khi chủ phương tiện đưa phương tiện đến một trung tâm đăng kiểm để kiểm định phương tiện, sẽ phải trả 3 khoản chi phí.

Cụ thể, giá dịch vụ đăng kiểm là doanh thu của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới khi cung cấp dịch vụ kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông. Hiện nay, giá dịch vụ đăng kiểm đối với xe con là 240.000 đồng/xe.

Ngoài ra còn phải trả lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông, gồm giấy chứng nhận kèm theo tem kiểm định dán trên kính chắn gió của phương tiện. Mức lệ phí này đối với xe con là 100.000 đồng/xe. Đây là khoản thu cho ngân sách Nhà nước.

Loại phí thứ ba là phí sử dụng đường bộ (phí sử dụng đường bộ đối với xe con cá nhân hiện nay là 1.560.000 đồng/xe/năm), là khoản thu hộ cho ngân sách Nhà nước với mục đích để tạo nguồn bảo dưỡng, duy tu hệ thống giao thông đường bộ toàn quốc.

Yến Chi theo baomoi.com
  • Anh6