TIN NỔI BẬT
Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức và người lao động 2016

Vào ngày 21/01/2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Lộc- Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT và các đồng chí là các Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể các Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.


Hình 1: Quang cảnh Hội nghị

            Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, gồm báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và các  chỉ tiêu công tác khác. Đồng thời cũng trình bày Phương hướng nhiệm vụ 2016 của đơn vị và  đưa ra một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ. Hội nghị đã được nghe Phòng Quản lý Tổng hợp báo cáo Công khai quyết toán Thu chi năm 2015 và báo cáo Công khai Dự toán thu chi năm 2016. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 cũng đã được trình bày tại Hội nghị.

           

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo Tổng kết 2015                

và phương hướng nhiệm vụ 2016

Tại Hội nghị, các nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy chế cũng đã được Đoàn chủ tịch trình bày đã thể hiện sự công khai, dân chủ. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đến hoạt động của đơn vị, bổ sung các ý kiến để đóng góp điều chỉnh sửa đổi quy chế. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong giai đoạn năm 2015, đồng thời để phát động trong toàn đơn vị phong trào thi đua sôi nổi, tạo điệu kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch của đơn vị năm 2016, Đồng chí Nguyễn Quảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm đã đọc Giao ước phát động phong trào thi đua năm 2016 của Giám đốc và Chủ tịch công đoàn Trung tâm.


Hình 3: Đồng chí Nguyễn Quảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc 

Trung tâm phát động phong trào thi đua

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã nhất trí với báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời yêu cầu Trung tâm thực hiện tốt các tiêu chí đã nêu trong báo cáo và đã chỉ đạo cho Trung tâm cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các Chỉ thị số 08-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 29/CT-TU ngày 06/11/2013, Chỉ thị số 43/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh v.v... Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đặc biệt đối với xe tải ben để nâng cao hiệu quả cắt thùng ben góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông...

 

Hình 4: Đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng 

phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.
Admin.
  • Anh6