TIN NỘI BỘ
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN SẼ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2024 THEO THÔNG BÁO CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
THÔNG BÁO

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN SẼ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2024 THEO THÔNG BÁO CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

 Thực hiện Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

         Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giớ đường bộ.

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/10/2016 về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định; để tăng cường công tác quản lý phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính thông báo:

          - Tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2024 là 13.836 xe, gồm: ôtô chở người: 7.108 xe; ô tô chở hàng: 6.728 xe;          - Thời gian hết niên hạn sử dụng từ: ngày 01/01/2024.

Sở GTVT thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng xin thông báo đến các chủ xe trong danh sách có kế hoạch thay đổi phương tiện để duy trì hoạt động vận tải của cá nhân và đơn vị

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam
  • Anh6