TIN NỘI BỘ
Kiến nghị giảm phí sử dụng đường bộ cho đơn vị kinh doanh vận tải thêm 3 tháng
Đây là một trong những đề xuất vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Bộ GTVT nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải.


Các chủ xe kinh doanh vận tải thực hiện đăng kiểm xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50 - 05V.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa văn bản số 2261 /ĐKVN-TC-KHĐT gửi Bộ GTVT báo cáo về các giải pháp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực GTVT.

Tại văn bản này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Bộ GTVT đề xuất với Bộ Tài chính xem xét, kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ như hiện nay thêm 3 tháng, tương ứng với số tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 6/2020 khi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ để Bộ GTVT trình Bộ Tài chính thì tại thời điểm đó, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên cả nước là 805.313 phương tiện và nếu Bộ Tài chính phê duyệt phương án giảm mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách 30% và giảm mức phí sử dụng đường bộ  đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa 10% trong 6 tháng thì số thu NSNN sẽ giảm trên 300 tỷ đồng.

Chính vì vậy, khi Bộ Tài chính ban hành các thông tư, trong đó về giảm phí sử dụng đường bộ áp dụng từ 10/8/2020 đến 30/6/2022 thì tổng số phí nộp NSNN dự kiến giảm khoảng 1.200 tỷ đồng. Do đó, sau thời điểm 30/6/2022, nếu không có Thông tư nào điều chỉnh thì mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ áp dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo thống kê của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thì số lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên cả nước tính đến ngày 27/6/2022 là  913.118 phương tiện. Nếu tiếp tục kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ như hiện nay cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải thêm 6 tháng cuối năm 2022 thì số phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẽ lên khoảng 400 tỷ đồng và số thu cho NSNN về phí sử dụng đường bộ cũng bị giảm đi tương ứng với số hỗ trợ.

Tuy nhiên nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang gặp khó khăn vì giá nhiên liệu tăng cao nhưng vẫn phải đảm bảo cân đối số thu cho NSNN, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ báo cáo Bộ GTVT đề xuất với Bộ Tài chính xem xét, kéo dài phương án giảm phí sử dụng đường bộ như hiện nay thêm 3 tháng.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam và của Bộ GTVT, ngày 16/6/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hàng Thông tư số 36/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện GTVT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với xe ô tô sẽ giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. Riêng đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, mức thu lệ phí giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy. Với mức điều chỉnh như vậy thì số nộp NSNN mỗi năm sẽ giảm khoảng 34 tỷ đồng.
  • Anh6