HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam” và yêu cầu LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

1- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, triển khai đợt tuyên truyền đến cán bộ công đoàn cơ sở từ cấp tổ phó trở lên (lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, buổi sinh hoạt).

2- Đăng tải nội dung tuyên truyền trên các báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Đồng thời, thông báo cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ truy cập các nội dung trên.

(Nội dung tuyên truyền theo phụ lục số 01, 02, 03 đính kèm và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: www.congdoan.vn)

3- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/7/2018 đến 22h00 ngày 19/8/2018 được chia làm 04 tuần, 02 tuần đầu thi tìm hiểu về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 89 năm xây dựng và phát triển; hai tuần sau thi tìm hiểu về chương trình phúc lợi đoàn viên (bộ câu hỏi, nội dung thi được đăng tải trên cổng thổng tin điện tử Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: www.congdoan.vn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết, trao giải cho những LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có tỷ lệ cán bộ, đoàn viên tham gia thi cao nhất.

Nội dung đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam xem chi tiết tại đây.
BVT.
  • Anh6