HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông – Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng phát huy vai trò trong việc xây dựng văn hóa thanh niên đi xe buýt “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn”

Sáng ngày 29/9/2018, Đoàn thanh niên Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tuyên truyền, khuyến khích thanh niên sử dụng xe buýt công cộng của thành phố.


Với khẩu hiệu “Thanh niên tham gia sử dụng xe buýt – Hành động nhỏ, thay đổi lớn”, Đoàn thanh niên một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của tập thể thế hệ trẻ trong việc nâng cao nhận thức, hình thành nét đẹp văn hóa sử dụng xe buýt, góp phần giảm thiểu các vấn đề đô thị như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường,… đưa Đà Nẵng trở thành thành phố xanh.


Đoàn thanh niên đã tổ chức tuyên truyền tại các nhà chờ và bến xe buýt. Đặc biệt, nhằm nhấn mạnh vào việc tham gia sử dụng xe buýt, 100% Đoàn viên trong chương trình đều di chuyển hoàn toàn bằng xe buýt.

 

DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Đoàn thanh niên tuyên truyền, khuyến khích Đoàn viên, thanh niên sử dụng xe buýt với khẩu hiệu “Thanh niên tham gia sử dụng xe buýt – Hành động nhỏ, thay đổi lớn”
DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Các Đoàn viên thanh niên đang chờ xe buýt
DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Đoàn viên di chuyển bằng xe buýt
DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Hệ thống xe buýt sạch sẽ thân thiện
DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Đoàn viên đang chờ xe buýt tại bến xe buýt Xuân Diệu
DoanVienThamGiaXeBuytThang9 1
Đoàn viên lên xe buýt di chuyển từ Trạm xe buýt Xuân Diệu


Hiền Nguyễn - Datramax

  • Anh6