THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

6.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 6.3 của thủ tục này;

Bước 2: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả cho khách hàng.

6.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới  Đà Nẵng thuộc Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

- Hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng, 25 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mẫu số 7- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- 02 (hai) ảnh có kích thước 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;(như hình bên dưới)

- Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó;

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

2) Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          6.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng

          6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

          6.8. Phí, lệ phí: 70.000 đồng.

          6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mẫu số 7

          6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

          6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường thuỷ nộiđịa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/06/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Khách hàng có thể download các biểu mẫu của Thông tư 75/2014/TT-BGTVT tại đây

                                                 DOWNLOAD BIỂU MẪU

  • Anh6