NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
“TỌA ĐÀM MÙA XUÂN 2019”

“TỌA ĐÀM MÙA XUÂN 2019”

Thời gian: 07h45, Ngày 01-3-2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường 3, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố.

THÔNG TIN TỌA ĐÀM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động triển khai Kế hoạch năm 2019.

2. Tọa đàm để lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm giúp cho các dự án triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố.

3. Tổ chức Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn và các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; Trao Giấy Chứng nhận đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án.

4. Công tác tổ chức, phục vụ đảm bảo chu đáo và hiệu quả.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến sáng ngày 01/3/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố (số 24 đường Trần Phú).

III. CHỦ TRÌ: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

IV. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

1. Văn nghệ mừng Xuân (3 tiết mục, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đài PT-TH Đà Nẵng)

3. Phát biểu khai mạc Tọa đàm (Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng)

4. Chiếu phim phóng sự về tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng trong năm 2018 (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng).

5. Báo cáo dự kiến hoạt động triển khai Kế hoạch “Năm tiếp tục Đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019” của thành phố Đà Nẵng năm 2019 (đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Kế hoạch).

6. Tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư (Chủ trì Toạ đàm điều hành).

a) Tham luận của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư.

b) Các đề xuất, hiến kế của các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nhà đầu tư khác (mời các đại biểu phát biểu tự do).

7. Nghỉ giải lao.

8. Lễ ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

9. Trao hoa, kỷ niệm chương các nhà tài trợ Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

10. Trao Giấy Chứng nhận đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án.

11. Phát biểu chỉ đạo, kết luận Tọa đàm (Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng).

* Các hoạt động bên lề của Tọa đàm:

- Hoạt động 1:

+ Thời gian: Buổi sáng, ngày 28/2/2019 (thứ Năm)

+ Địa điểm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng

+ Chương trình: Khởi công dự án nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng của Công ty CP Long Hậu.

- Hoạt động 2:

+ Thời gian: Buổi chiều, ngày 28/2/2019 (thứ Năm)

+ Địa điểm: Phòng họp 2, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố

+ Chương trình: Lãnh đạo thành phố tiếp các doanh nghiệp có dự án quy mô lớn, quan trọng đối với phát triển KT-XH của thành phố, có khả năng triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố.

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Dự kiến khoảng 400 - 500 đại biểu, gồm có: lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo một số đại sứ quán và cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nhà đầu tư; các trường đại học, cao đẳng và báo chí. Cụ thể mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao);

- Lãnh đạo Đại sứ quán (Nga, Hoa Kỳ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore) và các cơ quan lãnh sự nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố;

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng;

- Đại diện lãnh đạo một số hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong và ngoài nước có quy mô lớn, đóng góp nhiều vào ngân sách thành phố, tạo được nhiều việc làm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, có tiền năng và khả năng thu hút đầu tư, các doanh nghiệp vệ tinh.

- Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề trên địa bàn thành phố.

- Đại diện các cơ quan báo, đài.

VI. TÀI LIỆU TỌA ĐÀM

- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của thành phố Đà Nẵng.

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của TP Đà Nẵng năm 2018 và dự kiến hoạt động năm 2019.

- Quy trình xúc tiến đầu tư, hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quản lý dự án đầu tư đến khi đi vào hoạt động đối với các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

- Quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Một số chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư vào thành phố Đà Nẵng được chỉnh sửa, bổ sung trong năm 2018, dự kiến gồm:

+ Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.

+ Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

- Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 (chỉnh sửa, bổ sung).

- Danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện cắt giảm thời gian thẩm định, phê duyệt Báo cáo, Đánh giá tác động môi trường từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc.

- Các báo cáo tham luận của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp (nếu có).

VII. TRUYỀN THÔNG, TRANG TRÍ

1. Truyền thông (Sở TTTT)

a) Truyền thông trước, trong và sau Tọa đàm

- Đặt bài viết trên các báo địa phương và một số cơ quan báo chí có chương trình/thỏa thuận hợp tác với thành phố.

- Đăng thông tin và thực hiện chuyên đề Năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các báo, đài khác.

b) Truyền thông trực quan

- Treo phướn trên một số tuyến đường chính.

- Treo băng-rôn, standee tại Trung tâm hành chính thành phố.

- Giới thiệu Tọa đàm và chủ đề Năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên các bảng điện tử (LED) công cộng của thành phố.

2. Trang trí

a) Nội dung backdrop hội trường, standee:

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

“ TỌA ĐÀM MÙA XUÂN 2019”

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2019

b) Nội dung băng-rôn treo trước cổng ra vào trụ sở Trung tâm hành chính:

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ THAM DỰ

“TỌA ĐÀM MÙA XUÂN 2019”

c) Một số standee hình ảnh phát triển của Đà Nẵng trưng bày tại sảnh tổ chức Tọa đàm.

Nguồn: VPS

  • Anh6