TIN TỨC TRONG NGÀNH
Đăng kiểm cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh
Cục Đăng kiểm VN đã rà soát, đề xuất cắt giảm điều kiện, đơn giản hóa thủ tục ở tất cả các lĩnh vực đăng kiểm.

39
Từ năm 2019, theo dự thảo nghị định thay thế Nghị định 63, doanh nghiệp không bị 
hạn chế đầu tư trung tâm đăng kiểm

Thông thoáng đầu tư trung tâm đăng kiểm

Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, tháng 8/2018 Bộ GTVT đã trình Chính phủ Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 63 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục Đăng kiểm VN và các vụ, cục chức năng của Bộ GTVT đã rà soát, cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh các lĩnh vực trên, nhằm tạo thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN đã cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh (cắt 34 và đơn giản 1 điều kiện/70 điều kiện) so với hiện nay. “Nội dung dự thảo bỏ quy định về quy hoạch trung tâm đăng kiểm, để doanh nghiệp, các địa phương hoàn toàn chủ động đầu tư trung tâm kiểm định xe cơ giới. Thời gian liên quan đến cấp giấy chứng nhận trung tâm đủ điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận đăng kiểm viên cũng giảm xuống bằng một nửa so với hiện nay. Trong trường hợp doanh nghiệp gặp sự cố cũng được tăng gấp đôi thời hạn để khắc phục, tái hoạt động kiểm định”, ông Trần Kỳ Hình nói.

Điểm mới khác trong dự thảo là bỏ quy định người đứng đầu doanh nghiệp phải có trình độ, chuyên môn nhất định về đăng kiểm, để chủ doanh nghiệp có thể đồng thời đảm nhận vai trò đứng đầu. Thay vào đó, chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn đối với lãnh đạo đơn vị (có thể là cấp phó), người được trung tâm giao trách nhiệm điều hành chuyên môn về hoạt động kiểm định và ký cấp chứng nhận kiểm định phương tiện.

Trao đối với PV Báo Giao thông, lãnh đạo một số trung tâm đăng kiểm cho rằng, cơ chế trên sẽ tạo sân chơi bình đẳng và thông thoáng cho các doanh nghiệp có khả năng, nhu cầu đầu tư trung tâm đăng kiểm.

Cắt giảm thủ tục ở tất cả lĩnh vực

Cục Đăng kiểm VN cũng đề xuất bãi bỏ, giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục ở các lĩnh vực đăng kiểm khác. Ông Đinh Quốc Vinh, Trưởng phòng Pháp chế Cục Đăng kiểm VN cho biết, việc cắt giảm được cụ thể hóa tại dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm” đang được Bộ GTVT xem xét.

“Tới đây, doanh nghiệp không phải cung cấp bản sao hóa đơn thương mại, bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu xe. Cả chương III của Thông tư 89 quy định về kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng được bãi bỏ, nên doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện hoặc giảm hàng loạt các thủ tục liên quan như hồ sơ thiết kế, thẩm định thiết kế, kiểm tra mẫu, đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng tại cơ sở và trong quá trình sản xuất, đánh giá kiểu loại sản phẩm...”, đại diện Cục Đăng kiểm VN nêu một ví dụ về lĩnh vực xe chuyên dùng. Ví dụ khác là thời gian cấp chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày.

Theo dự thảo “thông tư cắt giảm điều kiện kinh doanh”, Cục Đăng kiểm VN đề xuất giảm điều kiện, thủ tục, thời gian kiểm định các lĩnh vực: Kiểm định chất lượng xe cơ giới nhập khẩu; xe máy chuyên dùng; xe chở người, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ (xe sử dụng điện, xe có kết cấu gần giống ô tô); xe đạp điện; mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, lắp ráp trong nước; thủ tục liên quan đến đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa.

BVT (nguồn baogiaothong.vn)
  • Anh6