HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Công đoàn GTVT VN phát động Tháng hành động ATVSLĐ 2019

Sáng 10/5, Công đoàn GTVT VN đã phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trong công đoàn các cấp và tổ chức tập huấn về ATVSLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và Chủ tịch Đỗ Nga Việt trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích năm 2018 trong công tác ATVSLĐ

Đánh giá kết quả công tác ATVSLĐ năm 2018, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Quách Xuân Vinh cho biết, mặc dù các đơn vị, doanh nghiệp GTVT gặp nhiều khó khăn, dẫn tới kinh phí cho các hoạt động của doanh nghiệp cho công tác ATVSLĐ giảm, nhưng nhìn chung công tác này vẫn được quan tâm, đạt được những kết quả nhất định. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện từ cấp Công đoàn GTVT VN thường xuyên, kịp thời; cùng đó đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp công đoàn. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, đã thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phát tờ rơi, tạp huấn, tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi… Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức hoạt động như xây dựng “Văn hóa an toàn lao động”, phong trào “Công trường xây dựng an toàn”…

Chủ tịch Đỗ Nga Việt đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác ATVSLĐ, huấn luyện, đào tạo...

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác ATVSLĐ, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức của người lao động, gắn với tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. “Các đơn vị cần rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ; nhất là phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…”, Chủ tịch Đỗ Nga Việt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho rằng để đạt hiệu quả hơn nữa cần có nhiều giải pháp tích cực, thiết thực hơn

Theo Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, mặc dù kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn GTVT VN trong công tác ATVSLĐ thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt nhưng để đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác này cần có nhiều giải pháp tích cực, thiết thực hơn. Cụ thể, với chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, các cấp Công đoàn GTVT VN cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ATVSLĐ. Kiện toàn bộ phận ATVSLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp, từ xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm như cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng các trang thiết bị phòng hộ cá nhân…“Đặc biệt, phải tăng cường chế độ tự kiểm tra ATVSLĐ, nhất là tại các công trình, sản phẩm có nguy cơ cao mất an toàn…”, ông Văn Anh nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Công đoàn GTVT VN cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ năm 2018.

Ngay sau lễ phát động, ủy viên, lãnh đạo BCH các cấp công đoàn GTVT VN đã được tập huấn công tác ATVSLĐ, nội dung chủ yếu gồm cập nhật chính sách pháp luật về lĩnh vực này, việc quản lý và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và các biện pháp phòng ngừa…

BVT (nguồn mt.gov.vn)

  • Anh6