5 XÂY 3 CHỐNG
Đà Nẵng phát huy tinh thần "5 xây", "3 chống" - Bài cuối: Tăng cường tính minh bạch
Để tiếp tục xây dựng đạo đức công vụ, phát huy tinh thần “5 xây, 3 chống” tăng cường hơn nữa trách nhiệm tham mưu, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thì cần phải có công cụ kiểm soát công việc và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan tham mưu. Trong đó cơ chế nhận xét đánh giá phải được thực hiện thường xuyên, công khai.

Đà Nẵng phát huy tinh thần '5 xây', '3 chống' - Bài 2: 'Bắt bệnh'...sợ sai
Có 17 loại “bệnh” của CBCCVC được nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ chỉ ra trước khi triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU. Sau 5 năm, nhiều “bệnh” đã thuyên giảm nhưng lại xuất hiện “bệnh” mới. Đó là cán bộ, công chức sợ sai, không dám tham mưu, đề xuất. Căn bệnh này đang là một trong những khó khăn khi thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Đà Nẵng phát huy tinh thần '5 xây', '3 chống'
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, nhiều đơn vị, địa phương của thành phố đã vận dụng cách làm mới, nêu cao nền hành chính công vụ của Đà Nẵng.
Thực hiện “5 xây” “3 chống”: Hiệu quả phải từ hành động cụ thể của những con người
Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định "5 xây" là: trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu; "3 chống" là chống quan liêu, chống tiêu cực và chống bệnh hình thức nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; rõ ràng không phải ngẫu nhiên chỉ có "5 xây" với "3 chống" mà thực tế đã có sự cân nhắc, để quyết định lựa chọn một trong nhiều vấn đề cần xây và nên chống trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hiện nay.
Đột phá từ "5 xây", "3 chống"... (Bài 2: Nền hành chính phục vụ)
Trở lại câu chuyện tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Là địa phương có diện tích cũng như dân số, kể cả số hộ nghèo hiện đứng đầu thành phố. Đây có thể là trở lực nhưng cũng là "điều kiện cần" để đội ngũ CBCCVC cơ sở có đất "dụng võ", là cơ hội để họ chứng tỏ năng lực của mình. Riêng việc cụ thể hóa Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng, P. Hòa Minh đã có rất nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo để "5 xây", "3 chống" vào cuộc sống...
  • Anh6