NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Ra mắt Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị
Ngày 13-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ra mắt, giới thiệu ấn phẩm “Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị” phát hành năm 2019
Góp phần xây dựng Đà Nẵng văn hóa, văn minh đô thị
Ngày 11-4-2013, trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp” ra đời, đánh dấu cách làm tiên phong, hiệu quả của thành phố Đà Nẵng khi mọi vấn đề về đô thị được người dân phản ánh công khai, chính quyền xử lý nhanh gọn, minh bạch.
Văn hóa giao thông
Văn hóa giao thông qua chùm tranh biếm hoạ
“TỌA ĐÀM MÙA XUÂN 2019”

 

Thời gian: 07h45, Ngày 01-3-2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường 3, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố.

THÔNG TIN TỌA ĐÀM

XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐÔ THỊ VÀ VĂN HOÁ QUẢN LÝ Ở CÁC ĐÔ THỊ NƯỚC TA HIỆN NAY
Văn hóa đô thị và văn hóa quản lý đô thị là một vấn đề đã và đang được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm tranh luận. Nó không chỉ là mối quan tâm của riêng một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ mà đã trở thành vấn đề của toàn xã hội. Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước, xây dựng văn hóa đô thị và văn hóa quản lý ở các đô thị nước ta trở thành một trong những nội dung cơ bản của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông” (25/12/2018)
“Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” cần thực chất (19/12/2018)
Thanh niên nông thôn với văn hóa giao thông (27/11/2018)
Lan tỏa "Nụ cười Đà Nẵng" (17/11/2018)
Văn hóa là động lực phát triển (21/8/2018)
Bàn thêm về mối quan hệ giữa Văn hóa và Văn minh (15/8/2018)
Xây dựng thói quen, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư (03/8/2018)
Văn minh đô thị từ góc nhìn văn hóa (30/5/2018)
Bàn thêm về mối quan hệ giữa Văn hóa và Văn minh (13/4/2018)
Suy nghĩ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa (13/4/2018)
Đầu năm bàn chuyện văn hóa giao thông của người Việt (10/4/2018)
Xây dựng "Thành phố đáng sống" - Vừa là mục tiêu vừa là động lực của Đà Nẵng (05/3/2018)
Muốn có văn hóa giao thông thì phải có con người văn hóa (02/3/2018)
Niềm tin trước Xuân mới (22/2/2018)
Văn hóa giao thông - Đôi điều cần suy ngẫm (30/10/2017)
Xây dựng văn hóa giao thông (19/9/2017)
Xây dựng niềm tin về "Thành phố đáng sống" (08/9/2017)
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị (28/7/2017)
Hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tại Đà Nẵng (28/7/2017)
Tiếp tục xây dựng văn hóa, văn minh đô thị (26/7/2017)
12
  • Anh6